Χατζής Ιωάννης

Γονική Κατηγορία: Ανθρώπινο Δυναμικό Κατηγορία: Μόνιμοι Συνεργάτες

Γεωλόγος
Μόνιμος Συνεργάτης

Γεωλόγος
Μόνιμος Συνεργάτης

Εκπαίδευση

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα : Αρ. Παν. Θεσσαλονίκης - Τμήμα Γεωλογίας
Ημερομηνία Αποφοίτησης: 1962
Πτυχίο ή Δίπλωμα : Γεωλόγος

Μελετητικά πτυχία

Γεωλογικές Υδρογεωλογικές Γεωυφυσικές Μελέτες (κατηγορία 20) τάξη Β΄
Γεωτεχνικές μελέτες και Ερευνες (κατηγορία 21) τάξη Β΄

Παρούσα θέση

Γεωλόγος μελετητής μόνιμος συνεργάτης του γραφείου γεωλογικών, υδρογεωλογικών και τεχνικογεωλογικών μελετών "ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΕΠΕ.".

Εμφανίσεις: 1398