Πότε απαιτείται η σύνταξη γεωλογικής μελέτης;

Η γεωλογική μελέτη αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της μελέτης - κατασκευής ενός τεχνικού έργου υποδομής (φράγματα, λιμνοδεξαμενές, δίκτυα, έργα οδοποιίας, σήραγγες, γέφυρες, κ.αλ.).

Η σύνταξη της γεωλογικής μελέτης γίνεται σε διάφορα στάδια:

 • Αναγνωριστική μελέτη
 • Προμελέτη
 • Οριστική Μελέτη
 • Φάση Κατασκευής


Η έκταση και το είδος των απαιτούμενων γεωλογικών εργασιών καθορίζονται από τα χαρακτηριστικά του έργου, τη σημαντικότητα αυτού και τις τοπικές συνθήκες.

Σε κάθε περίπτωση αυτές πρέπει να εκτείνονται στην ευρύτερη και στενή περιοχή των έργων.


Νομοθεσία

Οι προδιαγραφές Γεωλογικών εργασιών μέσα στα πλαίσια των μεγάλων έργων υποδομής (Ε104-85) ορίζονται στην ΥΑ 6019/86 (ΦΕΚ 29Β'/11.02.1986).

 

drw1a

 • Photo1.jpg
 • Photo2.jpg
 • Photo3.jpg
 • Photo4.jpg
 • Photo5.jpg
 • Photo6.jpg
 • Photo7.jpg
 • Photo8.jpg
 • Photo9.jpg
 • Photo10.jpg
 • Photo11.jpg
 • Photo12.jpg
 • Photo13.jpg
 • Photo14.jpg
 • Photo15.jpg

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Πάρνηθος 72, Βριλήσια, 15235
Τηλ. 210-8101033, κιν. 6945231597
fax. 210-8101039
email: geoathen@otenet.gr