ΜΥΗΕ Μεσόλακκος - Πιστικό στον Ποταμό Αλιάκμονα

Οριστική Γεωλογική και Γεωτεχνική Μελέτη

Θέση: Η περιοχή του έργου βρίσκεται στον ποταμό Αλιάκμονα, ανατολικά της πόλης των Γρεβενών, μεταξύ των οικισμών Πιστικού (ανατολική πλευρά) και Μεσόλακκου (δυτική πλευρά)

Κύριος του Έργου: Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

Ανάδοχος μελέτης: ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕ

Σύντομη περιγραφή γεωλογικών – γεωτεχνικών εργασιών:
Στα πλαίσια της μελέτης του υπόψη έργου έγιναν όλες οι απαιτούμενες γεωλογικές και γεωτεχνικές εργασίες με σκοπό τον βέλτιστο τεχνικο-οικονομικό σχεδιασμό του Έργου.
Η περιοχή του έργου δομείται από τους μολασσικούς σχηματισμούς της Μεσοελληνικής Αύλακας (εναλλαγές κροκαλοπαγών, ψαμμιτών, μαργών / ιλυολίθων και ψαμμούχων μαργών / ιλυολίθων, που περιέχουν -μικρού πάχους- πολύχρωμες αργιλικές ενστρώσεις και επίσης μικρού πάχους φακοειδείς ενστρώσεις γαγάτη και κάρβουνου) και καλύπτεται από τα υλικά του επιφανειακού εδαφικού μανδύα και από τις πλειοκαινικές - πλειστοκαινικές αποθέσεις.
Στα πλαίσια της γεωλογικής και γεωτεχνικής μελέτης ελέγχθηκαν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των σχηματισμών, ορίστηκαν οι γεωτεχνικές παράμετροι των γεωυλικών , εδόθησαν τα ενδεδειγμένα βάθη θεμελίωσης, ελέγχθηκε η διαπερατότητα των σχηματισμών και η στάθμη του υπόγειου νερού, έγιναν προτάσεις σχετικά με την απαιτούμενη στεγανοποίηση του γεωλογικού υποβάθρου κάτω από την επιφάνεια θεμελίωσης του φράγματος και στην επέκταση των αντερεισμάτων, διερευνήθηκαν οι συνθήκες ευστάθειας των αντερεισμάτων της περιοχής του έργου, οι οποίες χαρακτηρίζονται από την παρουσία παλαιών και σύγχρονων φαινομένων αστάθειας (ολισθήσεις, καταπτώσεις) και εδόθησαν τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών.

Ημερομηνία: 2009

 

Εμφανίσεις: 1612
 • Photo1.jpg
 • Photo2.jpg
 • Photo3.jpg
 • Photo4.jpg
 • Photo5.jpg
 • Photo6.jpg
 • Photo7.jpg
 • Photo8.jpg
 • Photo9.jpg
 • Photo10.jpg
 • Photo11.jpg
 • Photo12.jpg
 • Photo13.jpg
 • Photo14.jpg
 • Photo15.jpg

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Πάρνηθος 72, Βριλήσια, 15235
Τηλ. 210-8101033, κιν. 6945231597
fax. 210-8101039
email: geoathen@otenet.gr