ΜΥΗΕ Ασπρόκαμπος στον Ποταμό Αλιάκμονα

Οριστική Γεωλογική και Γεωτεχνική Μελέτη

Θέση: Η περιοχή του έργου βρίσκεται στον ποταμό Αλιάκμονα, βορειοανατολικά της πόλης των Γρεβενών, μεταξύ των οικισμών Ασπρόκαμπου (δυτική πλευρά) και Μικροκλεισούρας (ανατολική πλευρά).

Κύριος του Έργου: Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

Ανάδοχος μελέτης: ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕ

Σύντομη περιγραφή γεωλογικών – γεωτεχνικών εργασιών:
Οι λιθολογικοί σχηματισμοί, οι οποίοι δομούν το γεωλογικό υπόβαθρο της περιοχής, αποτελούνται από τα πετρώματα του οφιολιθικού συμπλέγματος και ειδικότερα από τα ιουρασικής ηλικίας οφιολιθικά πετρώματα του Βούρινου (διορίτες / ανδεσίτες και δουνίτες).
Οι σχηματισμοί αυτοί καλύπτονται από τις σύγχρονες και τις παλαιότερες αποθέσεις του Αλιάκμονα, τα σύγχρονα πλευρικά κορήματα - αποσαθρώματα και τα υλικά των καταπτώσεων στις επικλινείς περιοχές των αντερεισμάτων καθώς και τις πλειοκαινικές - πλειστοκαινικές ποτάμιες και λιμναίες αποθέσεις στις υψηλότερες περιοχές των αντερεισμάτων.
Στα πλαίσια της γεωλογικής και γεωτεχνικής μελέτης ελέγχθηκαν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των σχηματισμών, ορίστηκαν οι γεωτεχνικές παράμετροι των γεωυλικών , εδόθησαν τα ενδεδειγμένα βάθη θεμελίωσης, ελέγχθηκε η διαπερατότητα των σχηματισμών και η στάθμη του υπόγειου νερού, έγιναν προτάσεις σχετικά με την απαιτούμενη στεγανοποίηση του γεωλογικού υποβάθρου κάτω από την επιφάνεια θεμελίωσης του φράγματος και στην επέκταση των αντερεισμάτων, διερευνήθηκαν οι συνθήκες ευστάθειας των αντερεισμάτων της περιοχής του έργου, οι οποίες χαρακτηρίζονται από την παρουσία παλαιών και σύγχρονων φαινομένων αστάθειας (ανάπτυξη μηχανισμών ολίσθησης, ανατροπής και αποσφήνωσης) και εδόθησαν τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών

Ημερομηνία: 2009

 

Εμφανίσεις: 1743
 • Photo1.jpg
 • Photo2.jpg
 • Photo3.jpg
 • Photo4.jpg
 • Photo5.jpg
 • Photo6.jpg
 • Photo7.jpg
 • Photo8.jpg
 • Photo9.jpg
 • Photo10.jpg
 • Photo11.jpg
 • Photo12.jpg
 • Photo13.jpg
 • Photo14.jpg
 • Photo15.jpg

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Πάρνηθος 72, Βριλήσια, 15235
Τηλ. 210-8101033, κιν. 6945231597
fax. 210-8101039
email: geoathen@otenet.gr