Φράγμα Παναγιωτικού Ν. Μαγνησίας

Οριστική Μελέτη

Θέση: Η θέση του υπό μελέτη Φράγματος Παναγιώτικου Ν. Μαγνησίας, τοποθετείται επί του χειμάρρου Πλατανόρεμα, περίπου 150.0 m κατάντι της παραδοσιακής τοξωτής γέφυρας Μαλαμάκη και 5.0 km, δυτικά του οικισμού του Νεοχωρίου.

Μελέτη Υδραυλικών έργων: ENM EΠE ΣΥΜ. ΜΗΧ/KΟΙ Ε.Π.Ε ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ : ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ

Γεωλογική μελέτη: ΣΟΦΙΑ ΦΩΤΗ

Μελέτη Τοπογραφίας: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Σύντομη τεχνική περιγραφή έργου:
Σκοπός του έργου είναι η αξιοποίηση του υδάτινου δυναμικού της λεκάνης απορροής του χειμάρρου, για την ικανοποίηση των αρδευτικών και υδρευτικών αναγκών των κατάντη περιοχών.Η συνολική έκταση της λεκάνης απορροής ανέρχεται σε 13 km2 και η μέση ετήσια απορροή στη θέση του φράγματος υπολογίστηκε σε 2,33 x 106 m3. Στη θέση αυτή εξετάζεται η κατασκευή λιθόρριπτου φράγματος με ανάντι πλάκα στεγανοποίησης από σκυρόδεμα. Το ύψος του φράγματος, σύμφωνα με τα Σχέδια της Μελέτης, είναι 40.0 m, με στέψη στο υψόμετρο +177.0 m.

Σύντομη περιγραφή γεωλογικών – γεωτεχνικών εργασιών:
Έγινε το σύνολο των προβλεπόμενων από τη σύμβαση γεωλογικών εργασιών με έμφαση στις συνθήκες θεμελίωσης και στεγανότητας, τις συνθήκες ευστάθειας των αντερεισμάτων και επισημάνθηκαν όλα τα θέματα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής κατά την κατασκευή του έργου.

Ημερομηνία: 1998

01 pan

02 pan    03 pan

04 pan miko1  07 pan mikro1

05 pan miko2 08 pan mikro2

06 pan miko3  09 pan mikro3

Εμφανίσεις: 1346
 • Photo1.jpg
 • Photo2.jpg
 • Photo3.jpg
 • Photo4.jpg
 • Photo5.jpg
 • Photo6.jpg
 • Photo7.jpg
 • Photo8.jpg
 • Photo9.jpg
 • Photo10.jpg
 • Photo11.jpg
 • Photo12.jpg
 • Photo13.jpg
 • Photo14.jpg
 • Photo15.jpg

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Πάρνηθος 72, Βριλήσια, 15235
Τηλ. 210-8101033, κιν. 6945231597
fax. 210-8101039
email: geoathen@otenet.gr