Μελέτη Βελτίωσης Ε.Ο. Μπράλλου - Άμφισσας

Γονική Κατηγορία: Χαρακτηριστικά Έργα Κατηγορία: Έργα Οδοποιίας

Αποτελέσματα Γεωτεχνικών Ερευνών Α' Φάσης
Τμήμα: Από Γραβιά εως Είσοδο Σήραγγας

Αναγνωριστική Μελέτη, Προωθημένη Αναγνωριστική Μελέτη

Κύριος του Έργου: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝ. ΕΡΓΩΝ
   
Ανάδοχος μελέτης: "ΕΥΘ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ & ΣΙΑ" Ε.Ε.-"ΦΑΣΜΑ"
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β.ΚΑΤΣΑΡΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ. ΣΑΠΟΥΛΙΔΗΣ &
  ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. - ΓΕΩΣΦΑΙΡΑ"
  ΡΗΓΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
  ΦΩΤΗ ΣΟΦΙΑ
  ΣΟΦΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
  ΓΚΑΤΖΕΛΙΑ ΑΝΝΑ
 
Σύντομη τεχνική περιγραφή έργου:
Το τμήμα της οδού που εξετάζεται στα πλαίσια της παρούσας μελέτης, έχει συνολικό μήκος 3.9 χλμ., η χάραξη της οδού είναι τεταμένη και η κατά μήκος κλίση της κυμαίνεται από 1,4 % έως 4,7 %.
Σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης οδοποιίας προβλέπεται η δημιουργία υψηλών ορυγμάτων, επιχωμάτων, η κατασκευή υψηλών τοίχων για την αντιστήριξη των επιχωμάτων, η κατασκευή σηράγγων και υψηλών γεφυρών.

Σύντομη περιγραφή γεωλογικών – γεωτεχνικών εργασιών:
Διερευνήθηκαν ανά τμήμα οι γεωλογικές, τεκτονικές, υδρογεωλογικές και τεχνικογεωλογικές συνθήκες που επικρατούν με ιδιαίτερη έμφαση στην επίδραση που είναι δυνατό να έχουν στην κατασκευή του έργου η παρουσία εκτεταμένων χώρων απόθεσης στείρων υλικών και προιόντων εκσκαφής, η παρουσία στοών εκμετάλευσης βωξιτικών κοιτασμάτων και η μελλοντική εκμετάλλευση των υφιστάμενων κοιτασμάτων.
Η παρουσία εκτεταμένων επιφανειακών και υπόγειων εκσκαφών για την εκμετάλλευση των βωξιτικών κοιτασμάτων της περιοχής καθώς και η παρουσία εκτεταμένων χώρων απόθεσης των προϊόντων εκσκαφής των ορυχείων, επιβάλλουν τον έλεγχο και την προσαρμογή της λύσης που θα επιλεγεί σε σχέση με τις παραπάνω υπόγειες και επίγειες κατασκευές καθώς και με τους χώρους απόθεσης.

Ημερομηνία: 2003

Εμφανίσεις: 1784
 • Photo1.jpg
 • Photo2.jpg
 • Photo3.jpg
 • Photo4.jpg
 • Photo5.jpg
 • Photo6.jpg
 • Photo7.jpg
 • Photo8.jpg
 • Photo9.jpg
 • Photo10.jpg
 • Photo11.jpg
 • Photo12.jpg
 • Photo13.jpg
 • Photo14.jpg
 • Photo15.jpg

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Πάρνηθος 72, Βριλήσια, 15235
Τηλ. 210-8101033, κιν. 6945231597
fax. 210-8101039
email: geoathen@otenet.gr