Βελτίωση Χάραξης Βόρειας Σύνδεσης Θριασίου Πεδίου Φυλής

Γονική Κατηγορία: Χαρακτηριστικά Έργα Κατηγορία: Έργα Οδοποιίας

Προμελέτη, Οριστική Μελέτη

Θέση: Η πρόσβαση στην περιοχή του έργου γίνεται είτε από τα Άνω Λιόσια (νοτιοανατολική πρόσβαση) είτε από την περιοχή του Ασπρόπυργου (νοτιοδυτική πρόσβαση), όπως φαίνεται στον οδικό χάρτη της περιοχής .

Κύριος του Έργου: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δυτικής Αττικής
   
Ανάδοχος μελέτης: Ε. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΦΑΣΜΑ (Α.Μ. 338)
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΚΑΤΣΑΡΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ. ΣΑΠΟΥΝΙΔΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. – ΓΕΩΣΦΑΙΡΑ (Α.Μ. 496)
  ΡΗΓΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Α.Μ. 1949)
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΕΤΣΗΣ (Α.Μ. 10287)
  ΥΔΡΟΤΕΚ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕ (Α.Μ. 273)
  ΓΚΑΤΖΕΛΙΑ ΑΝΝΑ (Α.Μ. 6572)
   
Ειδ. Συνεργάτης: ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕ

Σύντομη τεχνική περιγραφή έργου:
Μελέτη βελτίωσης των γεωμετρικών στοιχείων και της βατότητας της επαρχιακής οδού που συνδέει τον οικισμό Φυλή με την πόλη του Ασπρόπυργου, στη Δ. Αττική.

Σύντομη περιγραφή γεωλογικών – γεωτεχνικών εργασιών:
Σκοπός της παρούσας γεωλογικής και τεχνικογεωλογικής μελέτης είναι η διερεύνηση των γεωλογικών, τεκτονικών και υδρογεωλογικών συνθηκών που επικρατούν κατά μήκος της χάραξης της υπό μελέτη οδού, με ιδιαίτερη έμφαση στις συνθήκες ευστάθειας των φυσικών αντερεισμάτων και των πρανών εκσκαφής της υφιστάμενης οδού καθώς και στις τεχνικογεωλογικές συνθήκες που αναμένεται να συναντηθούν κατά την κατασκευή του έργου

Ημερομηνία: 2003, 2014

Εμφανίσεις: 1161
 • Photo1.jpg
 • Photo2.jpg
 • Photo3.jpg
 • Photo4.jpg
 • Photo5.jpg
 • Photo6.jpg
 • Photo7.jpg
 • Photo8.jpg
 • Photo9.jpg
 • Photo10.jpg
 • Photo11.jpg
 • Photo12.jpg
 • Photo13.jpg
 • Photo14.jpg
 • Photo15.jpg

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Πάρνηθος 72, Βριλήσια, 15235
Τηλ. 210-8101033, κιν. 6945231597
fax. 210-8101039
email: geoathen@otenet.gr