Πότε απαιτείται η σύνταξη γεωτεχνικής μελέτης;

Σύμφωνα με τον ΕΑΚ 2000 και τις τροποποιήσεις αυτού (ΦΕΚ 781/Β/2003 και ΦΕΚ 1154/Β/2003) η απαίτηση ή μη γεωτεχνικής μελέτης (ως προαπαιτούμενο της στατικής μελέτης) εξαρτάται από τη σεισμικότητα της περιοχής του έργου (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ), την κατηγορία σεισμικής επικινδυνότητας του εδάφους θεμελίωσης (Α, Β, Γ, Δ, Χ) και τη σπουδαιότητα του έργου (Σ1, Σ2, Σ3, Σ4).

Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και εάν δεν απαιτείται βάσει του κανονισμού η εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης, εφόσον ο μελετητής μηχανικός το κρίνει απαραίτητο (λόγω επιμέρους χαρακτηριστικών του έργο και της τοποθεσίας), θα πρέπει να εκπονηθεί η μελέτη.