Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας

Γονική Κατηγορία: Συχνές Ερωτήσεις Κατηγορία: Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας

Η μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας έχει σκοπό τον καθορισμό της γεωλογικής καταλληλότητας περιοχών στις οποίες εκπονείται πολεοδομική μελέτη για τη διασφάλιση του δομημένου περιβάλλοντος από φυσικούς κινδύνους ή κινδύνους προερχόμενους από ανθρώπινες επεμβάσεις και δραστηριότητες.

Αντικείμενο της μελέτης είναι:


Οι προδιαγραφές των μελετών γεωλογικής καταλληλότητας περιέχονται στην ΥΑ 16374/3696/98 (ΦΕΚ 723 Β'/ 15.07.1998).

Εμφανίσεις: 2113