Χαρακτηριστικά έργα

Κατηγορία: Χαρακτηριστικά Έργα

Η εταιρεία ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ IKE παρέχει υπηρεσίες στο γνωστικό αντικείμενο της τεχνικής γεωλογίας και γεωτεχνικής μηχανικής, στα πλαίσια της μελέτης, κατασκευής και λειτουργίας
των τεχνικών έργων και έργων υποδομής.

Χαρακτηριστικά έργα στην ολοκλήρωση των οποίων συμμετείχε η ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕ:

ΕΛΛΑΔΑ

ΑΛΓΕΡΙΑ

 

Εμφανίσεις: 1448