Εμμανουηλίδης Γεώργιος

Γονική Κατηγορία: Ανθρώπινο Δυναμικό Κατηγορία: Μόνιμοι Συνεργάτες

Δρ. Γεωλόγος
Μόνιμος Συνεργάτης

Δρ. Γεωλόγος
Μόνιμος Συνεργάτης

Εκπαίδευση

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα : Πανεπιστήμιο INNSBRUCK Αυστρίας
Ημερομηνία Αποφοίτησης: 1970
Πτυχίο ή Δίπλωμα : Γεωλόγος

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα : Πανεπιστήμιο INNSBRUCK Αυστρίας
Ημερομηνία Αποφοίτησης: 1971
Πτυχίο ή Δίπλωμα : Διδακτορικό (Τεκτονική - Μικροτεκτονική)

Μελετητικά πτυχία

Γεωλογικές Υδρογεωλογικές Γεωυφυσικές Μελέτες (κατηγορία 20) τάξη Γ΄
Γεωτεχνικές μελέτες και Ερευνες (κατηγορία 21) τάξη Γ΄

Παρούσα θέση

Γεωλόγος μελετητής, μόνιμος συνεργάτης του γραφείου γεωλογικών, υδρογεωλογικών και τεχνικογεωλογικών μελετών "ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΕΠΕ.".

Εμφανίσεις: 1482